اجرای زیرساخت

اجرای زیرساخت‌های راه‌اندازی کارخانه

زیرساخت‌های راه‌اندازی کارخانه شامل انجام تمام مراحلی است که طی آن زمینه‌های لازم برای اجرای یک خط تولید فراهم می‌شود. زیرساخت‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی کارخانه در قالب چهار مرحله راه‌اندازی موتورخانه، راه‌اندازی زیرساخت‌های اصلی سالن تولید، الزامات مربوط به ماشین‌آلات و اجرای سپتیک فاضلاب انجام می‌شود.

راه‌اندازی موتورخانه: تیم‌فنی گروه صنعتی سیمرکو با انجام مدل‌سازی سه‌بعدی و تحلیل تنش، اقدام به طراحی و در نهایت ساخت مخازن، اقلام پایپینگ و تجهیزات تاسیسات موتورخانه می‌نماید.
اجرای زیرساخت‌های اصلی سالن تولید: زیرساخت‌های مربوط به ماشین‌آلات شامل اجرای شامل لوله‌کشی آب، لوله‌کشی بخار آب، لوله‌ کشی باد و کابل‌کشی برق می‌باشد که اتصال ماشین‌آلات و عملکرد آن‌ها به‌عنوان واحد یکپارچه‌ای به‌نام خط تولید را میسر می‌سازد.
الزامات مربوط به ماشین‌آلات: ماشین‌آلات خط تولید صنایع غذایی نیاز به زیرساخت‌های ویژه‌ای دارند که باید قبل از راه‌اندازی، اجرا شوند. اجرای الزاماتی نظیر ریل سقفی، کانوایر و جرثقیل در این مرحله انجام می‌شود.
اجرای سپتیک فاضلاب: اجرای سپتیک فاضلاب شامل پیاده‌سازی بخش‌های مختلف سپتیک تانک از قبیل بخش ته‌نشینی، بخش متعادل‌سازی، تصفیه بیولوژیکی، و ضدعفونی است که طی آن فاضلاب کارخانه به‌صورت طبیعی تصفیه می‌شود.

فاز یک پروژه

  • راه‌اندازی موتورخانه
  • تهیه نقشه تاسیسات
  • تهیه نقشه جانمایی ماشین‌آلات
  • اجرای تاسیسات و پایپینگ
  • اجرای الزامات مربوط به ماشین‌آلات
  • اجرای سپیتک فاضلاب

گروه صنعتی سیمرکو، همزمان با تولید ماشین‌آلات در کارخانه، با اعزام تیم فنی در محل اجرای پروژه، اقدامات لازم برای اجرای زیرساخت‌های خط تولید را انجام می‌دهد.